BaliseLifeCheck to urządzenie pomiarowo-diagnostyczne do diagnozowania balis, które monitoruje i automatyzuje konserwację balis.

Oprócz możliwości pomiaru eurobalis, system BaliseLifeCheck można również w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb i skonfigurować w taki sposób, aby umożliwił diagnostykę prewencyjną istniejącym Systemom automatycznej kontroli pociągu (ATP) niezależnie od tego, czy są one wyposażone w ERTMS, czy nie.

To mobilne laboratorium automatyzuje diagnostykę balis bez pogorszenia jakości oceny.

BaliseLifeCheck dostarcza bardzo szczegółową informację o jakości sygnału w trakcie przejazdu nad balisą i pozwala na diagnostykę stanu balis na takim poziomie, który wcześniej był możliwy jedynie dla testów i sprawdzeń prowadzanych stacjonarnie i w certyfikowanych laboratoriach ERTMS.

 

 

     

 

 

 

       

 

 

 

        

 

 

Kompatybilność ze wszystkimi modelami
Eurobalis balisami typu KER i starszymi (KVB, EBICAB, RSDD)

 

 

 

 

Geolokalizacja balis i tworzenie kartografii

 


 

       

 

 

Wykrywanie możliwych dużych mas metalowych
na torze, które wpłyną na wyniki pracy BTM (Balise Transmission Module)

 

 

 

 

Sprawdzanie oryginalności podpisu na Eurobalisach

 

 

       

 

Automatyczne znakowanie na wszystkich
eurobalis pasujących do podpisu
 

 

 

Generowanie pełnego raportu po każdym przejeździe testowym
 

 

 

                                  

   

     

   

Onboard Monitoring Box (OMB) to pasywne urządzenie do do zbierania i analizy danych i opracowane przez ERTMS Solutions.
 

TrackCircuitLifeCheck to wszechstronne urządzenie pomiarowo-diagnostyczne wspomagające proces utrzymania obwodów torowych i jest użyteczny zarówno w pojazdach diagnostycznych,  jak i komercyjnych.

ERTMSCamCorder to mobilne urządzenie testujące do użycia w terenie, które umożliwia pełne i zsynchronizowane nagrywanie, odtwarzanie i raportowanie.
 

 

 

 


Copyright © Rail-Mil Computers sp. z o.o., Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.